Zawór bezpieczeństwa typu: P-ACH

Zawór bezpieczeństwa typu: P-ACH jest uniwersalnym elementem układu hydraulicznego.
Zadaniem zaworu P-ACH jest zabezpieczanie układu hydraulicznego przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Istnieją dwie alternatywne metody montażu zaworu do ukłladu hydraulicznego:
1. korpus zaworu z częścią gwintową /standard M40 x 2/
2. korpus zaworu z przyłączem typu: STECKO /standard STECKO S 20/

W zaworze typu P-ACH zastosowano duże przekroje tłoczka przelewu i otworów przepływowych, zróżnicowane materiały współpracujące ze sobą, oraz najwyższej jakości stal sprężynowa, dzięki czemu zawór charakteryzuje się dużą wydajnością, i bardzo szybką reakcją na przeciążenia układu hydraulicznego.

Zawór zbudowany jest z trzech zespołów przelewowych. Takie rozwiązanie konstrukcyjne po odpowiedniej regulacji pozwala na stopniowy wzrost wydajności w zależności od ciśnienia cieczy w układzie hydraulicznym.
Wszystkie podzespoły zaworu P-ACH wykonywane Są na obrabiarkach numerycznych, co pozwala na uzyskanie 100% powtarzalności i wysokiej jakości detali. Wszystkie elementy charakteryzują się najwyższą wytrzymałością mechaniczną i antykorozyjną.

Zakres regulacji ciśnienia bezpieczeństwa: od 26MPa do 38MPa.

Wydajność zaworu bezpieczeństwa w zależności od nastawu ciśnienia otwarcia zaworu: do 650 l/min

Tolerancja otwarcia zaworu bezpieczeństwa:
+-0,5 MPa nastawionej wartości ciśnienia otwarcia.

Toleraneja zamknięcia zaworu bezpieczeństwa:
max. 10% poniżej warości cisnienia otwarcia zaworu.

Czynnik roboczy:
trudnopalne ciecze hydrauliczne olejowo-wodne lub syntetyczne:
- HFA ,HFB ,HFC wg PN-84/C96099
- WODA
- OLEJ HYDRAULICZNY