Bateria zaworowa typ ACH

W 1999 r. bateria zaworowa typ ACH otrzymała atest Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach nr. AT - 107/99.

W związku z rosnącymi wymaganiami dla baterii zaworowych, nasza firma w 2005r. wprowadziła nową wersje baterii zaworowej typ ACH do sterowania centralnie zasilanych indywidualnych stojaków hydraulicznych. Dzięki wzmocnieniu osłony zaworu I, i zmianie konstrukcyjnej zaworu zasilającego, podniesione zostało ciśnienie zasilania z 25MPa na 30MPa.

W celu poprawienia płynności pracy zaworu bezpieczeństwa zmieniono kształt iglicy i talerzyka dociskowego. Dla poprawienia ergonomii i bezpieczeństwa, ostre krawędzie zastąpiono promieniami.

Materiały zastosowane na podzespoły baterii zaworowej posiadają lepsze parametry wytrzymałościowe.

Wszystkie elementy baterii zaworowej typ ACH wykonane są na obrabiarkach numerycznych co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej dokładności wykonania, oraz idealną powtarzalność poszczególnych detali.

Każda bateria zaworowa poddawana jest próbie szczelności i działania poszczególnych zaworów na ciśnieniowej stacji badań.

W celu zabezpieczenia przed korozją stosuje się pokrycie galwaniczne /cynkowanie/.

W 2005 r. bateria zaworowa typ ACH otrzymała certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach o nr. CZ/1167/2005, na znak bezpieczeństwa "B".

Rosnące doświadczenie w produkcji baterii zaworowych, oraz dążenie do udoskonalania produktu pozwoliło na dalsze zmiany i poprawę parametrów.

Firma Chromet w 2008 r. wprowadziła najnowszą baterie zaworową typu ACH.
Nowa bateria zaworowa ACH charakteryzuje się większą wydajnością zaworu bezpieczeństwa, a przez to szybszą reakcją na obciążenia stojaka.

Zastosowano tłoczkowe rozwiązanie zaworu zasilającego, co pozwala na wzrost ciśnienia zasilania do 34MPa.

Wszystkie gniazda uszczelniające wykonane są metodą skrawania ze specjalnego tworzywa stosowanego na gniazda zaworowe.

Wszystkie uszczelnienia gumowe wykonane metodą wtryskową produkowane są przez firmę ERIKS. Sprężyny produkowane są z drutu sprężynowego firmy SANDVIK.

Zawór przelewowy wykonany jest ze stali kwasowej.

Wszystkie opisane zmiany pozwoliły na uzyskanie wyższej trwałości i niezawodności baterii zaworowej.

Charakterystyka techniczna:
1. Max. ciśnienie zasilania - 34MPa
2. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa - 35 MPa
3. Wydajność zaworu bezpieczeństwa przy ciśnieniu 35MPa ok.- 220 l/min
4. Wydajność zaworu zasilającego przy ciśnieniu 30 MPa ok.- 216 l/min
5. Wydajność zaworu rabującego przy swobodnym opuszczaniu stojaka ok.- 200 l/min
6. Waga baterii zaworowej 1.6 kg